Wie zijn wij?

 

Já chega de tanto sofrer!
Já chega de tanto esperar!
A luta vai ser tão dificil na lei ou na marra.
Nós vamos ganhar!
Genoeg geleden!

Genoeg gehoopt!
De strijd zal moeilijk zijn,
zowel voor de wet als voor ons geweten.
Maar wij zullen overwinnen!

strofe uit ons Portugees lijflied “Vamos pra lutar!”


Vamos is een vierstemmig gemengd koor van vrouwen en mannen die het solidariteitsprincipe hoog in hun vaandel dragen.
Hierbij brengen we liederen uit zowat alle werelddelen.
We zingen voor vrede en gerechtigheid.
Wij zingen tegen oorlog en verdrukking, armoede en uitbuiting.
Wij zingen ons respect uit voor moeder aarde.

Wij zijn een volledig autonome groep, onafhankelijk van parochie of andere organisatie.

Een deel van onze opbrengst is bestemd voor kleinschalige projecten in de derde wereld, een deel voor de onkosten van onze koorwerking.

Onze stemmen worden begeleid door een mooie regenboog aan instrumenten : accordeon, gitaar, basgitaar, violen,dwarsfluit, slagwerk, djembé, piano, banjo.

De leden komen zowat van over gans West-Vlaanderen.
Uit ieder stad of dorpje komt er wel ergens een lid van Vamos.

De bron van Vamos Pra Lutar ligt in 1987 te Langemark.
Enkele mensen brengen een muzikaal traktaat t.v.v.11-11-11.

Yves Bondue leidt dit gezelschap en laat dit uitgroeien tot een volwaardig koor luisterend naar de naam : VAMOS PRA LUTAR (“Wij trekken ten strijde”)

1997 : 10-jarig bestaan met eigen creatie : “UIT CHAOS ONTSTAAT ALLES”

Karl Vanhuyse leidt het koor verder met in maart 2001 het concert : “DE ONDERSTE LADE OF DE BOVENSTE SCHUIF”

Vanaf 2001 komt ‘stille zwerver' RIK DECRAMER het dirigeerstokje overnemen met in 2002 en 2003 het eigenzinnige Kerstverhaal : ‘IN DE STAL'

De jaren gaan voorbij en deze jongeling VAMOS wordt 20 jaar in 2007 met als gevolg een optreden in de Lakenhallen te Ieper : ‘UIT DE SCHADUW', waarbij het zich losrukken uit de verdrukking het centrale thema vormt.

Vamos BLOEIT EN GROEIT met meer dan 80 leden.

In maart 2016 organiseerden we twee concerten telkens voor een volle zaal. 'TINTELINGEN' een gesmaakt gevarieerd programma: zingen afgewisseld met poëzie en dans. De eigen leden zetten hun beste beentje voor. Verschilende thema's kwamen aan bod: wij willen zingen, verzet, vluchten kan niet meer, zorg voor Moeder Aarde, Vrede, Liefde, toekomst, wij leven op dezelfde planeet.