Wij steunen

 

Vamos Pra Lutar is een SOLIDARITEITSKOOR en voegt de daad bij het woord.


Wij steunden reeds financieel deze kleinschalige projecten:


- Weeshuis Burundi
- Puluca, Roemenië
- Education-International, Bangladesh
Project voor kansarme vrouwen en kinderen
- 'Het Ventiel'
(zie verder)
- Xaritoo,
vrijwilligersvereniging die sinds 2005 projecten in Senegal ondersteun (zie verder)
- VDP, Valley Development
tProject in Zuid-Afrika.
- VDP, Valley Development Project in Zuid-Afrika.
- SOS Zoutmijnkinderen, SCAD (Social Change and Development) in Zuid-India.
- Jijiga in Ethiopië.
- Mali-Enjeu, plaatselijke ngo, gesteund in Vlaanderen door Mensenbroeders, in Mali, Afrika.
- CACPC, Centro de Arte y Cultura “Paco Cutumay”, provincie Morazan in El Salvador.
- Mali-Enjeu (vzw Teirya) Vrouwen op de fiets in Bamako, Mali.
- De Casa Hogar “Los Gorriones” in Ayacucho, Peru (zie verder).
- “Vivir en Amor” in Guatemala (zie verder).
- Ange in Togo, stageplaats Annelies Tempelaere (violiste), straatkinderenwerking

- Ieper helpt Roemenië.
- “El camino del Corazon”, solidariteitsgroep die projecten i.v.m. onderwijs, waardig wonen en landbouw van Anne-Lies Meesschaert en Santos Arnulfo Benitez in El
Salvador steunt: www.grupotalapo.com


Een aantal leden van ons koor zijn in min of meerdere mate actief betrokken bij volgende initiatieven o.a.

- Het Vantiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen raken stilaan in een sociaal isolement.  Dit willen we doorbreken met ‘Het Ventiel vzw.’
Nadruk ligt op wat wel nog kan.  Het sociaal isolement wordt doorbroken.  Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met een buddy.  ‘Het Ventiel vzw.’ Biedt ook groepsactiviteiten aan.  Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend.
Met Het Ventiel zetten we in op nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven.  We focussen op wat wel nog kan en niet op wat moeilijk geworden is.  Ondertussen weten we dat de voldoening dan nog zo groot is.  Het is voor die twinkel in de ogen dat we het doen…
We zijn steeds op zoek naar die nieuwe uitdagingen maar daarvoor is uiteraard geld nodig.  Onze groep deelnemers groeit aan. Na een jaar werking bereiken we 36 mensen met jongdementie in de regio.  Voor elk van hen proberen we activiteiten op maat te vinden.  We zoeken naar activiteiten die net dàt tikkeltje meer hebben,  dingen die men vroeger niet deed,  dingen die voor anderen ook niet evident zijn zoals zeilen, paardrijden, schilderen…
Naast de groepsactiviteiten hebben we ook de individuele activiteiten waarbij een buddy met iemand met jongdementie ‘iets’ onderneemt.  Dat kan gaan van een marktbezoek, over een wandeling of fietstocht met tussenstop op een terrasje, over een museumbezoek, samen tuinieren, …


- Xaritoo

- De Casa Hogar “Los Gorriones” in Peru:

“Los Gorriones”, Ayacucho, Peru, is door onze dirigent aan Marleen Steen (alt) voorgesteld als antwoord op haar vraag naar vrijwilligerswerk in het buitenland. Dit project, een opvangtehuis voor gehandicapte kinderen, ging van start in maart 2002, onder impuls van een Belgisch-Frans echtpaar Gil en Chantal. Het was ook de stage-opdracht van Marieke, dochter van Martine Vandewalle (sopraan). Vamos zong verschillende keren ten voordele van het tehuis en Marleen vloog al driemaal de oceaan over om een handje te helpen. De kinderen worden er door de rechter voor korte of langere termijn geplaatst, al of niet ter adoptie. Door hun handicap is hun verzorging duur. Gil krijgt hulp van vrijwilligers en een Peruaans team. Een Belgische en een Canadese v.z.w. verlenen financiële en andere steun.
Meer info: www.casahogarlosgorriones.org en www.ayacuchokinderen.be- “Vivir en Amor” in Guatemala:

 

Twee gezondheidsposten, opgericht door Hanne Dejonckheere, Eva Verstraete en Kurt Debuyck: gezondheidszorg met het oog op duurzaamheid van de projecten!

Annelies Tempelaere (alt) liep er stage in 2002 en is nog lid van de raad van bestuur.
Meer info: www.vivirenamor.be